Spännbult 28302

Product number: 28302

Size: L=50mm

Diameter: 28mm

Drilling system: 28

Additional information:

Används till att ansluta en fixtur till svetsbordet eller till att ansluta två fixturer tillsammans